• Nederlands
  • Deutsch
  • English

Brinks Metaalbewerking BV

NIEUWS

Wadinko participeert in Brinks Metaalbewerking

Participatiemaatschappij Wadinko heeft een belang van 47,5% genomen in Brinks Metaalbewerking. Al meer dan 30 jaar produceert dit metaalbedrijf uit Vriezenveen zeer hoogwaardige ventielblokken voor hydraulische systemen, die vooral hun weg vinden naar de automobielindustrie. De deelname van Wadinko stelt Brinks in staat te investeren en de interne organisatie af te stemmen op de toenemende vraag uit de markt naar kleinere series en ‘just-in-time’ leveringen.

Brinks voert, in opdracht van afnemers, seriematige metaalbewerkingen uit waarbij een zeer grote precisie vereist is. Zo levert het bedrijf producten voor onder andere cabriolet aandrijvingen en cabine-kantelsystemen aan de automobielsector in binnen- en buitenland. Daarnaast is het bedrijf actief in de landbouw sector en de industrie. Als gevolg van de crisis kreeg Brinks te maken met een veranderende klantvraag naar kleinere series, kortere doorlooptijden en ‘just-in-time’ leveringen, waaraan het bedrijf niet tijdig en adequaat kon voldoen. Een nieuw managementteam onder leiding van algemeen directeur Jeroen Mes heeft al vanaf 2016 de nodige verbeterplannen doorgevoerd. Jeroen Mes daarover: ‘Brinks heeft een stabiele en groeiende klantenportefeuille. De uitdaging is nu om nog beter en sneller aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen naar kleinere series met meer variëteit in types, omvang en gewicht van onze producten, en hogere eisen op het gebied van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. We zitten nu volop in een proces van interne kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen. Met de participatie door Wadinko kunnen we ons investerings- en veranderprogramma nu versneld doorvoeren, waarmee ons bedrijf weer gezonder en klantgerichter dan ooit de toekomst tegemoet gaat.’

Aandeelhouderswaarde
Ook Han Leemhuis, investment manager bij Wadinko, toont zich verheugd met de deelname in Brinks. ‘Eén van onze speerpunten is het behoud en waar mogelijk het vergroten van de werkgelegenheid in ons werkgebied. De nieuwe directie van Brinks heeft overtuigend aangetoond dat het bedrijf volop potentie heeft en in staat is sterk verbeterde resultaten te realiseren, zodat onze investering de komende jaren ook daadwerkelijk gaat renderen. Wat eveneens meespeelde bij onze overwegingen om deel te nemen in Brinks Metaalbewerking is dat tevens de ING Bank zich bereid toonde extra werkkapitaal en investeringsruimte ter beschikking te stellen.

Over Wadinko
Participatiemaatschappij Wadinko N.V. heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dat doet Wadinko enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Anderzijds stelt Wadinko ondernemingen in staat versneld te groeien met achtergestelde, laagrentende ondernemersleningen. Ook geeft Wadinko een impuls aan de kwaliteit van ondernemen in haar werkgebied met WIMM, wat staat voor Wij Investeren in Mensen en Maatschappij. Onderdeel van WIMM, waarin ook andere ondernemers participeren, zijn de Wadinko Academie en het Wadinko Traineeship. De bedrijven waarin Wadinko participeert hebben volop ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Door de groei van winstgevende bedrijvigheid dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Brinks Metaalbewerking BV
is een Europese toeleverancier van ventielblokken en onderdelen ten behoeve van automobiel industrie, agrarische industrie, machine- en apparaten- bouw, intern transport en duurzame energie. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in boren, frezen, ontbramen ( thermisch/hoge druk) en reinigen van onderdelen in repeterende seriegroottes van 500 tot 200.000 stuks op jaarbasis.

Competenties:

Complexe verspanende bewerkingen

Boren, frezen, draaien en honen van complexe onderdelen met nauwkeurige toleranties.

Ontbramen

Dmv thermisch of hogedruk waterstraal ontbramen worden metaalbramen zowel inwendig als uitwendig, op een zekere wijze verwijderd. Deze methodieken zijn uitermate geschikt voor het ontbramen van hydraulische en pneumatische ventielblokken.

Reinigen

Industrieel reinigen en chemisch verwijderden van oxidaties ( ontstaan bij thermisch ontbramen). Onderdelen zijn direct geschikt voor assemblage bij de eindklant.

Innovatieve samenwerking

Brinks zoekt in samenwerking met de klant naar passende oplossingen. De klant geeft hierbij duidelijk de functionaliteiten en specificaties aan, wij vertalen dit naar onderdelen die reproduceerbaar gemaakt kunnen worden tegen de laagste integrale kosten.
Onze medewerkers zijn in deze manier van samenwerking bedreven, zij begrijpen de toepassingen en hebben uiteraard volledig kennis van de bewerkingsmogelijkheden en competenties van Brinks.

Concreet betekent dit dat we meer dan gemiddeld aandacht besteden aan:

  • Het luisteren naar klant wensen/eisen
  • Het adviseren van klanten bij het ontwerpen van seriematige producten
  • De innovatie van productiemethodieken en organisatie
  • Opleiding/scholing van medewerkers
  • Kwaliteitszorg in overeenstemming met de geldende certificering

Wij werken voor:

Automotive industrie
Agrarische industrie
Machine- en apparatenbouw
Intern transport
Duurzame energie

Bijdrage circulaire economie

Brinks onderkent en stimuleert het belang van duurzaamheid en circulair ondernemen. Tijdens productie worden geen schadelijke stoffen uitgestoten, maar komt wel veel warmte vrij, wat een actieve koeling van de machines noodzakelijk maakt. Elders in onze fabriek moeten speciale beits en reinigingsbaden worden opgewarmd. Door op een inventieve wijze verschillende energiestromen met elkaar te combineren en met warmtepompen waar nodig energie toe te voeren maken we de energiehuishouding van onze processen efficiënt en brengen deze met elkaar in balans.

Waardebehoud maximaliseren we door gecontroleerde materiaalstromen van spanen en restmateriaal dat wederom als grondstof dient voor onze toeleveranciers. Afvalwater wordt in eigen beheer verwerkt en gereinigd. De productiehallen worden verwarmd met warme lucht die ontstaat bij onze compressoren, waarmee we uiteindelijk veel gas ( fossiele brandstoffen) besparen.

Het is belangrijk voor ons om producten direct in de juiste kwaliteit te produceren omdat dit uiteindelijk bepaalt hoeveel energie en grondstoffen nodig zijn in relatie tot productwaarde en prestatie.
Onze interpretatie en bijdrage aan de circulaire economie vermeerdert niet alleen de economische waarde van onze inspanning in de keten, maar ook onze persoonlijke ecologische en sociale waarde.